An togra

Is dualgas é do na glúnta atá le teacht na teangacha réigiúnacha agus oidhreachta cultúrtha a chaomhnú agus tá an dualgas seo chomh tábhachtach céanna le caomhnú éagsúlacht bitheolaíochta.
Is léiriú iad na teangacha Occitan, Gàidhlig agus Gaeilge ar shaibhreas cultúrtha na hEorpa. Cé go bhfuil siad lonnaithe i dtrí limistéar éagsúla thíreolaíocha agus go bhfuil trí bhunús teangeolaíochta dhifriúla acu, tá go leor cosúlachtaí idir na teangacha seo i réimsí áirithe mar litríocht, cheol agus rince.
Is fíorú é an clár malartaithe seo ar an toil chun oidhreacht cultúrtha agus teangeolaíochta a roinnt agus a chur chun cinn.  Tríd an gclár seo spreagadh agus neartaíodh comhaltas le cultúr atá nasctha le réigiún faoi leith agus cothaíodh malartuithe cultúrtha idir réigiúin. D’éirigh leis, chomh maith, an fheasacht maidir le héagsúlacht i bhféiniúlacht cultúrtha ar fud na hEorpa a ardú.

Chuir an Département de Gers (ceantar riaracháin sa Fhrainc) tús leis an dtionscadal GO TO the FUTURE agus chuir siad é i bhfeidhm i gcomhpháirt le sé eagraíocht eile: 

An Fhrainc: Collège de Belleforest de Samatan agus ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon – cumann um chultúr coiteann in Gascon)

Albain : Comhairle nan Eilean Siar, Sgoil an Taobh Siar, Comunn na Gàidhlig

Éire: Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Is éard atá i gceist leis an aip dhigiteach seo ná bileoga oibre téamacha, atá dírithe go sonrach ar mhúinteoirí agus ar pháistí, ina léirítear gnéithe cultúrtha a bhaineann leis na réigiúin faoi seach. Tá na hábhair a gclúdaítear inti oiriúnach i gcomhair úsáide idirdhisciplíní.

Comhairle

Comhairle Comhairle nan Eilean Siar is the Local Authority for the Western Isles of Scotland and is one of three distinct Islands authorities in Scotland. It is one of the main employers in the Western Isles with some 2,000 employees and serves 27,000 people living in the Western Isles.  The Comhairle has a responsibility for the delivery of services such as education and children’s services, social services, planning and building control, environmental services, roads and infrastructure, business support and economic development.  The Comhairle promotes the use of Gaelic in the Western Isles and  currently offers Gaelic pre-school education in 20 nurseries and pre-school units across the Western Isles and Gaelic medium education provision in 20 primary schools in the Western Isles. In addition, a range of subjects is delivered through the medium of Gaelic at secondary level.

www.cne-siar.gov.uk


West Side School

West Side School Sgoil an Taobh Siar (West Side School) is a relatively new state of the art primary school in the district of Barvas on the Isle of Lewis  which was completed in March 2012, one of six new schools which formed part of the Western Isles Schools Project.

The school has a roll of 31 pupils in Gaelic Medium Education and 28 in English Medium and 5.5 Full Time Equivalent (FTE) teaching staff.  The pupils are aged 5 to 12 years.

https://www.facebook.com/Sgoil-An-Taobh-Siar-674521009317989


CnaG

CnaG CnaG is a registered charity and a company limited by guarantee, established in 1984.  CnaG’s current focus is very much on working with young people at a community and social level through local GaeIic Initiatives – working closely with schools to extend the range of extra-curricular activities. It has a network of Gaelic Development Officers across Scotland. Notable successes in the last few years have been the provision of more summer ‘Sradagan’ (Gaelic Youth Clubs) Camps; the roll-out of the Duais Iain Muir (John Muir Award) in Gaelic; and the establishment of Gaelic language ski-ing camps.

http://www.cnag.org


Gaelscoil

Gaelscoil Is bunscoil Lán Ghaeilge comhoideachais luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg (G.M.C.) a bunaíodh i 1983 chun freastal ar an éileamh don oideachas trí Ghaeilge in Inis agus na paróistí máguaird. Is scoil caitliceach faoi phátrúntacht Easpag Chill Dá Lua í. Cuireann G.M.C. roimpi oideachas d’ardchaighdeán trí mhéan na Gaeilge i ngach ábhar a chur ar fáil in atmasféar shona shlán do na daltaí go léir maraon le hardchumas dáththeangachas agus délitearthachta a bhaint amach.

Cuirtear béim ar leith i gcuraclam na scoile ar gach aon ghné den chultúr Gaelach; ceol, rince, ealaín, drámaíocht agus ár gcluichí gaelacha féin san áireamh. Forbraítear ardmheas ar ár bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar chultúir eile sa ghaelscoil. Tá an ghaelscoil fós ag fás le 404 dalta sa scoil i M.F. 2016 agus 19 ar an bhfoireann teagaisc.

http://gmci.ie


Collège de Samatan

Collège de Samatan The school François de Belleforest of Samatan (lower secondary school) is a small and local Public Educational Establishment (around 375 pupils), essentially hosting pupils from rural areas. It is, moreover, actively involved in the teaching of foreign languages, as, since 2011, many pupils have been studying at least two modern languages from their first year in the school.

The learning of Occitan language is a complementary teaching subject offered to all school pupils. In 2016, 245 pupils chose to benefit from this initiation. The school supports the actions of the Occitan class and its related projects, for the purposes of active pedagogy.

http://de-belleforest.entmip.fr


ACPPG

ACPPG The Association ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon - Association for Popular Culture in Gascony) was created in 1979 on the initiative of a group of Occitan musicians, willing to share with a larger public their young experience of traditional music, through regular learning workshops. The aim of this structure is to study local heritage in its broadest sense: manifestation of popular culture and traditional life, creation in general (singing, music, dancing, tales, Occitan language…). It also has for mission to carry out research and collection work about this popular heritage.

https://acppg.org


Département du Gers

Département du Gers The Gers Department is a local authority, led by an assembly elected through universal direct suffrage. It is the decision-making body for the department (territorial area) of Gers, it is involved in many sectors directly linked to the daily life of the Gers population.

The Department’s mandatory responsibilities include: solidarity, departmental roads, lower secondary schools, public reading… Moreover it carries out voluntary policies in the fields of sport, culture, youth, environment…

The Department initiated in 2005 a linguistic and cultural policy in favour of Occitan ; it develops within that framework numerous actions in the fields of language transmission, teaching, and socialization, but also for the preservation and promotion of the regional culture.

http://www.gers.fr

Collège de Samatan Département du Gers ACPPG Comhairle nan Eilean Siar Sgoil an Taobh Siar Comunn na Gàidhlig Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg


Erasmus+ Tá an togra seo á mhaoiniú le cabhair ó Choimisiún na hEorpa.