Goireas Gàidhlig/Gaeilge/Beurla

phròiseact Loidhne-tìm Geamannan

Rannsaich goireasan foghlaim a chaidh a chruthachadh le luchd-teagaisg air a' phròseact à Alba agus Èirinn

Bileagan-obraich a thaobh cuspair

Collège de Samatan Département du Gers ACPPG Comhairle nan Eilean Siar Sgoil an Taobh Siar Comunn na Gàidhlig Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg


Erasmus+ Chaidh a' phròiseact a mhaoineachadh le Coimisean na Roinn Eòrpa.